Nieuws

AG VESPA verkoopt bouwgrond voor gezinsvriendelijk wonen in Cadixwijk

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, lanceert vandaag een oproep voor de verkoop van bouwblok A4 aan de Kattendijkdok-Oostkaai in de Cadixwijk. De oproep is gericht naar een ontwikkelaar met een ontwerpteam dat inzet op een overtuigend en vernieuwend concept voor gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk.

AG VESPA wenst met het bouwblok A4 een gestapelde mix aan woningen te realiseren met een overtuigend en vernieuwend concept op het vlak van gezinswonen. De gestapelde woningen binnen het bouwblok moeten aandacht hebben voor voldoende ruimte, privacy, hobby’s, akoestiek, buitenruimte, berging…  Het gaat om een mix aan woningen waarvan minstens 30% van de woningen bestaat uit grotere wooneenheden van minimum 110 m² netto vloeroppervlakte met 3 slaapkamers. De helft van deze 30% is groter dan 130m² netto vloeroppervlakte en heeft 4 slaapkamers. Zo zijn ze aantrekkelijk voor gezinnen.

Bouwblok A4 in de Cadixwijk

Het bouwblok maakt deel uit van het RUP Eilandje en is gesitueerd langs de Kattendijkdok-Oostkaai, het Schengenplein, de Talinnstraat en het Kattendijkdok in Antwerpen. Het bouwblok is bestemd voor de ontwikkeling van maximaal 10.000m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte met als hoofdbestemming woningen aangevuld met kleinschalige restaurants of cafés die aansluiten op het Schengenplein of het Kattendijkdok. Het Schengenplein is de centrale ontmoetingsplaats van de wijk.

“De aanleg van de tweede fase van het Schengenplein tot aan het water is voorzien voor begin 2021. Daar komt een open plein met een publieke luifel en wordt het water bereikbaar dankzij een ponton. Het bouwblok Cadix A4 zal een nieuwe gevel langs dit plein vormen. We zetten daarom ook in op levendigheid waarbij het gelijkvloers aan de zijde van het plein of aan de kade een mogelijkheid moet bieden om een café of restaurant te organiseren. Een duurzame en levendige ontwikkeling van de Cadixwijk blijft prioriteit waarbij we kiezen voor een gevarieerd woonaanbod en een gemengde ontwikkeling”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder

Oproep

Kandidaten kunnen een aanvraag tot deelneming indienen tot 4 mei om 15 uur. Meer informatie over de oproep rond gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk staat op www.agvespa.be

(foto © AG Vespa Bart Gosselin)