Nieuws

Baggeraars verwijderen meest vervuilde slib uit Antwerpse dokken

De Vlaamse overheid en Port of Antwerp zijn een samenwerking aangegaan met baggeraars Jan De Nul en Deme om de waterkwaliteit in de haven te verbeteren. Na jarenlang onderzoek is er een oplossing gevonden om TBT, het meest vervuilde slib uit de dokken, te verwerken.

De waterkwaliteit in de Antwerpse dokken scoort onder de Europese norm. Een belangrijke boosdoener is Tributyltin of TBT, een chemisch product dat vanaf de jaren 70 gebruikt werd om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen. Sinds 2003 is het volledig verboden, omdat het enorm schadelijk is voor het milieu en moeilijk afbreekt. "Het slib heeft al die jaren TBT opgeslagen als een spons en geeft die verontreiniging ook geleidelijk weer vrij", zegt Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. "Het verstoort zo het metabolisme en de hormoonwerking van voornamelijk weekdieren, zoals slakken en mosselen."

In de Antwerpse haven staat de ontwateringsinstallatie Amoras, die gebruikt wordt voor de verwerking van gebaggerd slib tot droge 'filterkoeken' die veilig worden geborgen op de site. Het TBT-slib kon de installatie tot voor kort echter niet omzetten. Na onderzoek van de UAntwerpen is er nu toch een manier om het vervuilende slib te verwerken. Daarvoor is een investering van 700.000 euro per jaar nodig, bovenop de 25 miljoen euro die Vlaanderen nu al jaarlijks voorziet voor de exploitatie van Amoras.

Tijdens het proefproject werd al 185.000 m3 sterk vervuild slib gebaggerd en verwerkt op Amoras. "Zo hebben we de impact op de installatie en alle mogelijke risico's goed in kaart kunnen brengen", zegt Yi-Bin Shan. 'Nu is er een overeenkomst om de komende vijf jaar 800.000 m3 slib uit de havendokken te verwijderen en te verwerken tot 500.000 ton filterkoeken. We verwijderen eerst het slib dat de nautische toegang hindert én de ergste TBT-hotspots in het oudere, zuidelijke deel van de haven. Daarna pakken we de andere zones aan."

(Bron: Belga)

(Foto: © DMOW)