Nieuws

Maatregelen tegen agressieve bedelaars

De stad Antwerpen gaat de agressieve bedelaars harder aanpakken. De politie moet de inkomsten van die bedelaars in beslag kunnen nemen. Het gaat niet om de gewone dakloze die je soms op straten of pleinen ziet bedelen. Want dat is niet strafbaar.

Maar de stad wil vooral de georganiseerde bendes die actief zijn in de Antwerpse winkelstraten, financieel raken. De kopmannen van die netwerken zijn ook meestal betrokken bij mensenhandel of andere illegale praktijken. Met een aanpassing van de poltiecodex kan dat fenomeen aangepakt worden. De gelden worden dan voorlopig in beslag genomen, waarna het dossier kan doorverwezen worden naar het parket. De gemeenteraad moet dit voorstel nog wel goedkeuren. Het geld gaat naar sociale doelen in de stad.