Nieuws

10 000 vierkante meter extra publieke ruimte in Antwerpen

De werken voor de aanleg van extra publieke ruimte achter het nieuwe bouwblok The Residence in de Jan Van Gentstraat zijn gestart. Er komt 10.000 m² extra publieke ruimte als belangrijk sluitstuk tussen de Bolivarplaats en het toekomstige park Nieuw Zuid. Naast wegen voor voetgangers en fietsers komen er ruime grasvlaktes, bomen en een sportzone.

Op de plaats waar discotheek Zillion stond, staat intussen een bouwblok van 20.000 m² met appartementen, een hotel, een supermarkt, kantoren, een openbare parking en een nieuw servicestation. Vandaag leggen Today for Tomorrow en AG VESPA er het aanpalende openbaar domein aan naar een ontwerp van landschapsarchitect Bas Smets. Tegen de zomer van 2020 is de aanleg klaar. 

Extra publieke ruimte

Naast het nieuwe gebouw wordt bijna 10.000 m² extra publieke ruimte gecreëerd. Deze ruimte wordt een belangrijk sluitstuk tussen de Bolivarplaats en het toekomstige park Nieuw Zuid. Today for Tomorrow stelde Bureau Bas Smets, de ontwerper van het openbaar domein Nieuw Zuid, aan voor het ontwerp van de publieke ruimte rond The Residence. 

“Door het verplaatsen van het servicestation van Total is er meer ruimte vrijgekomen voor de uitbreiding van de Bolivarplaats met een ingang naar het hotel en het toekomstige park”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder. “Het park Nieuw Zuid wordt doorgetrokken tot aan de Jan van Gentstraat, zodat het zichtbaar en toegankelijk wordt vanaf de Bolivarplaats. Materialen voor paden en het groen zijn overgenomen uit het beeldkwaliteitsplan Nieuw Zuid en worden toegepast voor de publieke ruimte. Er wordt in een ruime grasvlakte voorzien om te spelen en te sporten met onder meer een sportzone, bomen en wegen voor fietsers en voetgangers die door het hele park lopen.” 

Schepen voor groen en stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau vult aan: “Bijkomend groen in onze stad is een absolute zegen voor de Antwerpenaar en zal de stad alleen maar aantrekkelijker maken om er te komen wonen en er te blijven wonen. Dit park is dus een absolute troef voor de stad om gezinnen aan te trekken. Het is ook het zoveelste bewijs dat groen en levenskwaliteit bovenaan het prioriteitenlijstje van dit stadsbestuur staan. Het brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee voor onze medewerkers van de groendienst, die hun takenpakket zien groeien. Daarom trekken we deze legislatuur 6,8 miljoen euro extra uit om dit park en ander bijkomend groen in de stad te kunnen onderhouden.” 

The Residence

Naast de voormalige discotheek Zillion omvatte het vroegere bouwperceel in de Jan Van Genstraat ook een werkplaats, een tijdelijke openbare parking voor het justitiegebouw en een servicestation. Het masterplan Nieuw Zuid wees uit dat het bouwblok op een dergelijke prominente plaats in de stad veel potentieel biedt als scharnier tussen de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid, de Bolivarplaats, het justitiegebouw en de karaktervolle 19de-eeuwse wijk het Zuid. 

Om een kwaliteitsvolle totaalontwikkeling met een gemengd programma mogelijk te maken, zette AG VESPA een publiek-private samenwerking op met Today for Tomorrow voor de realisatie van het bouwblok The Residence. 

Intussen openden er een supermarkt, ondergrondse parking, nieuw geïntegreerd servicestation en kantoren. Daarnaast voorziet het nieuwe gebouw nog in een residentieel gedeelte van 93 appartementen en een hotel, met een groot terras op het gelijkvloers, een ingang aan de Bolivarplaats en een rooftopbar voor bewoners en gasten.

(bericht : Stad Antwerpen foto - afbeelding © Triple Living)