Mobiliteit en Verkeer

15 keer meer klachten over Antwerp Airport

embed
504 unieke klachten zijn er vorig jaar geweest van omwonenden van de luchthaven in Deurne. Dat zijn er liefst vijftien keer meer dan in 2014. Sinds april zijn er ook toeristische vluchten vanuit Deurne, met grotere vliegtuigen. Omwonenden klagen vooral over lawaai en geurhinder. De luchthaven zelf zegt de klachten ter harte te nemen en nodigt veelklagers uit voor een gesprek.