Onderwijs

23 miljoen euro voor extra handen in het basisonderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt vanaf volgend schooljaar ruim 23 miljoen euro extra uit voor meer ondersteuning in de scholen van het basisonderwijs. 'Om meer handen in de klas en de school te krijgen, verhogen we de omkadering voor onze basisscholen', zegt Weyts.

Deze extra impuls van 23 miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning in de school en moet leerlingen helpen bij het leren en studeren. Met de extra middelen kunnen zo'n 525 zorgcoördinatoren aangeworven kunnen worden. De ingreep moet helpen om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen. Minister Weyts verhoogt ook het aandeel van de totale zorgenveloppe dat scholen zeker moeten toewijzen aan extra handen in de klas en school. Tegen het einde van de regeerperiode moet minstens een derde van de enveloppe in die zin worden ingezet. 'Begin dit jaar voorzagen we 71 miljoen euro extra voor de kleuterscholen. Ook deze bijkomende impuls versterkt de kwaliteit van het basisonderwijs en verlaagt de druk op de leerkrachten', zegt Weyts