Nieuws

250.000 euro Vlaamse subsidies voor onthardingsproject in Antwerpse oostrand

GruunRant, een burgerbeweging uit de oostelijke Antwerpse stadsrand die zich inzet voor het behoud en verbinden van groene ruimtes, krijgt van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een subsidie van 250.000 euro toegekend voor het project 'GruunRant Onthardt'.

GruunRant gaat met het beloofde geld gemeentebesturen en grondeigenaars ondersteunen om verharding weg te nemen en versnipperde stukken groen opnieuw met elkaar te verbinden. In de projectaanvraag maakte GruunRant gewag van 125 strategisch gelegen plekjes of gebieden waar via het wegnemen van verharding of harde bestemmingen in totaal 250 hectare - zowat 500 voetbalvelden - groen kan bijkomen. De nadruk ligt bovendien op missing links tussen bestaande groene zones, om zo groot mogelijke aangesloten gebieden te creëren.