Mobiliteit en Verkeer

3D zebrapaden voor meer veiligheid

Op drie plaatsen in Vlaanderen legt het Agentschap Wegen en Verkeer zebrapaden aan die een 3D-illusie opwekken. AWV wil hiermee onderzoeken of een 3D zebrapad de veiligheid van de voetgangers verhoogt. Het gaat om oversteekplaatsen op de N235 in Beersel, op de N730 in Bilzen en op de N148 in Antwerpen, dat is de Sint-Bernardsesteenweg.

Een 3D zebrapad zorgt door aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische 3D illusie voor het aankomende verkeer. Het zebrapad lijkt als het ware boven de rijbaan te zweven. Zo wordt extra aandacht gevestigd op de overstekende voetgangers.

“Een 3D zebrapad is een kleine ingreep die een groot effect kan hebben op de verkeersveiligheid van voetgangers,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Door dit eerste Vlaamse proefproject op drie verschillende locaties uit te voeren, onderzoeken we of het 3D zebrapad effectief de snelheid van het verkeer remt en de overstekende voetgangers zichtbaarder maakt. Indien de analyses positief zijn, kunnen we 3D zebrapaden ook op andere plaatsen in Vlaanderen aanleggen.”

Omdat de markering duidelijk moet zijn voor aankomende weggebruikers kunnen 3D zebrapaden niet in bochten of bij ingewikkelde verkeerssituaties worden gelegd.

In Antwerpen komt de 3D oversteekplaats op de Sint-Bernardsesteenweg.

Om het effect van een 3D zebrapad te analyseren, wordt een voor- en nastudie uitgevoerd, op basis van conflict- en gedragsobservatie via camerabeelden. Camera’s monitoren het effectieve oversteekgedrag van voetgangers en het start- en remgedrag van automobilisten, zowel voor de aanleg van de 3D-markeringen als erna. “Zo kunnen we objectief laten vaststellen of een 3D zebrapad werkt,” aldus minister Weyts. “We onderzoeken hoe bestuurders zich gedragen en hoe de voetgangers reageren. Indien blijkt dat we door dit proefproject minder onveilige situaties hebben, dan zullen we bekijken hoe dit verder uitgerold kan worden in Vlaanderen.”

(bericht en foto : Agentschap Wegen en Verkeer)