Gezondheid

500 miljoen voor loonsverhogingen in de zorgsector

De federale regering gaat 600 miljoen euro pompen in de federale zorgsector, waaronder het ziekenhuispersoneel valt. Daarvan gaat 500 miljoen euro naar loonsverhogingen en 100 miljoen euro naar de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dat hebben minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle vandaag aangekondigd.

De ministers onderhandelden, samen met minister van Begroting David Clarinval, de voorbije periode met de vakbonden uit de openbare en private federale zorgsector over de extra middelen. De kern stemde vorige week al in met de nodige middelen voor het voorontwerp van sociaal akkoord. De regering zal het voorontwerp bekrachtigen eens alle sociale partners ingestemd hebben.De voorbije periode, met de bestrijding van het nieuwe coronavirus, heeft de noodzaak aan voldoende en kwalitatief personeel in de zorgsector nogmaals erg duidelijk gemaakt, erkennen de ministers.