Nieuws

791 000 euro voor renovatie Godshuis Jan Van der Biest in Schipperskwartier

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft 791.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling vrijgemaakt voor de renovatie van het Godshuis Jan Van der Biest in het Antwerpse Schipperskwartier. Het pand wordt momenteel omgevormd tot een centrum voor beschut wonen waar psychisch kwetsbare mensen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is een onderkomen vinden.

Het Godshuis Jan Van der Biest is een van oorsprong zestiende-eeuws complex, al dateren de meeste resterende elementen uit de negentiende eeuw. Het bestaat uit verschillende kleine wooneenheden waar oude, arme vrouwen mochten wonen. De gebouwen staan al een tijd leeg, maar in 2018 vatte het Antwerpse OCMW plannen aan om ze te gebruiken als nieuwe locatie voor Beschut Wonen Antwerpen. Het is een van de projecten die de buurt van het Schipperskwartier een nieuwe impuls moeten geven.'Met de Vlaamse overheid willen we de duurzame ontwikkeling van steden ondersteunen', zegt minister Crevits. 'De versterking van wijken en buurten met extra noden en aandacht voor kwetsbare groepen vormt daarin een belangrijke pijler.

'Om het centrum zoveel mogelijk te verbinden met de buurt errond, wil Beschut Wonen Antwerpen ervoor zorgen dat ook buurtbewoners en buurtverenigingen er voor activiteiten terechtkunnen. 'Via deze weg trachten we ons hoofddoel na te streven, namelijk het komen tot een zo groot mogelijke (re)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de maatschappij', zegt projectleider Vinnes Aerts van Beschut Wonen Antwerpen.

(afbeelding Beeldbank Onroerend Erfgoed)