Mobiliteit en Verkeer

Aannemer Oosterweelwerken kiest voor transport over water

Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken op Linkeroever, start op 19 augustus met de bouw van een aanmeerplatform op de Schelde. Dankzij dit platform wordt het wegennet tijdens de Oosterweelwerken niet extra belast met werfverkeer. Over een periode van 4 jaar wordt 270.000 m³ grond en 600.000 ton betongranulaten aangevoerd over water. Omgerekend zijn dat 34.000 vrachtwagens die zich niet op het wegennet zullen bevinden.

Het platform bevindt zich op de Beatrijslaan, ten zuiden van de Kennedytunnel, op de grens van Linkeroever met Burcht. De aanleg ervan start begin volgende week. Van 19 augustus tot 24 augustus vinden  voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer legt de oprijzone van de Beatrijslaan naar het platform aan en brengt het nodige materiaal ter plaatse.

Tussen 26 augustus en 13 september worden de buispalen die het platform dragen, geplaatst. In totaal gaat het om 57 stalen buispalen die in de bodem worden geslagen en getrild. “Het heien van de palen kan geluidshinder veroorzaken. Daarom hebben we de omwonenden van Burcht, Linkeroever en Antwerpen via een bewonersbrief verwittigd”, zegt Roland Van Driel, projectdirecteur bij Lantis. "Tijdens deze drie weken kunnen omwonenden overdag - afhankelijk van de windrichting - een kloppend geluid horen". 

Vanaf 16 september tot midden november wordt het platform afgewerkt. Dit wil zeggen dat de aannemer stalen leggers plaatst en betonwerken uitvoert. Tijdens deze werkzaamheden is de geluidshinder beperkt.

Vanaf midden november neemt de aannemer het platform in gebruik, en dit gedurende 75 dagen per jaar. Het aangevoerde materiaal wordt ter plaatse overgeladen op vrachtwagens en via een netwerk van werfwegen naar  de verschillende werven op Linkeroever en in Zwijndrecht gebracht. Omdat er op deze bevoorradingsdagen veel vrachtverkeer van en naar het platform rijdt, sluiten we het fietspad aan de zuidzijde van Beatrijslaan af. Fietsers kunnen veilig oversteken aan de verkeerslichten die hier begin juni geplaatst werden.  

Na de Oosterweelwerken op Linkeroever wordt het aanmeerplatform afgebroken en de oever in zijn oorspronkelijke staat hersteld.  

(foto : Google Street View)