Nieuws

Aanpak overlast Stuivenbergwijk

Het wijkteam was gisteren zichtbaar aanwezig in de omgeving van de Stuivenbergwijk. Zo proberen ze de overlast die er geregeld gemeld wordt aan te pakken. 

Een van de teams had gezien dat er in een krantenwinkel te veel volk aanwezig was dan toegelaten. De uitbater kreeg er eerder al eens een waarschuwing voor. In de plaats van de toegelaten vijf personen, liet de hij er elf binnen. De zaak werd bestuurlijk gesloten en de uitbater is geverbaliseerd. Een ander team trof dan weer een groepje mannen op die samen stonden. Bij het aanspreken gedroeg een van hen zich verdacht waardoor ze overgingen tot controle van die man. De politie vond twee zakjes cannabis waarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld werd. Ze zagen ook hoe iemand een portaaltje gebruikte om er te plassen.

(foto : Google Street View)