Mobiliteit en Verkeer

Aantal verkeersdoden in Antwerpen gedaald

Het aantal verkeersdoden in Antwerpen is de laatste 4 jaar opmerkelijk gedaald. Dat blijkt uit de ongevallencijfers van 2015.

Hoewel het aantal doden daalde afgelopen jaar - 7 in 2015 tegenover 20 het jaar daarvoor - blijft het totale aantal verkeersongevallen wel stabiel. Daarom blijft verkeersveiligheid wel een prioriteit voor het Antwerpse stadsbestuur. Zo pleit het onder meer voor de implementatie van zogeheten slimme verkeerslichten. Dat is een computersysteem dat op basis van de verkeersintensiteit de lichten op een intelligente manier zal kunnen aansturen. Dat systeem moet vanaf volgend jaar operationeel worden.