Onderwijs

Aantal vroegtijdige schoolverlaters neemt toe in Antwerpen (VIDEO)

embed
De Antwerpse onderwijsmonitor, een jaarlijkse doorlichting, toont aan dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Antwerpen stijgt en ook dubbel zo hoog blijft dan in de rest van Vlaanderen.Ook het aantal zittenblijvers en spijbelende leerlingen neemt opnieuw toe. De scholen in de steden krijgen dan ook meer en meer te maken met armoede en gedragsproblemen. In een open brief vragen leerkrachten om extra hulp van het CLB. Bij ons in de studio Stefan Grielens algemeen directeur van het vrij CLB netwerk.