Nieuws

Aanvraag voor bouw windturbines in Malle en Zoersel in beroep geweigerd

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de aanvraag voor de bouw van drie windturbines in Malle en Zoersel in beroep geweigerd. Bij burgerbeweging Windstil wordt daar opgelucht op gereageerd. "Al zijn we ons ervan bewust dat de initiatiefnemers nog altijd naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen stappen. Maar ook daar gaan we de belangen van de 4.500 inwoners die bezwaar indienden verdedigen", zegt Lieve Decorte aan Gazet van Antwerpen.

De lokale ondernemers Tri (Etap Lighting), Fingo en Mintjens Group kondigden eind oktober 2018 aan dat ze drie windturbines op het grondgebied van Malle en één op het grondgebied van Zoersel wilden plaatsen. Voor de begeleiding in het vergunningsaanvraagproces deden ze een beroep op energiespecialist Encon.

Tegen het project rees een luid protest van burgerbeweging Windstil. De windturbines worden in en rond industriegebied De Schaaf-Delften gezet. Omdat het industriegebied in Malle atypisch dicht bij de dorpskernen ligt, is de impact op de omgeving zichtbaar vanop verschillende locaties, zoals onder meer Den Brekel, de Antwerpsesteenweg, de Steenovenstraat, Kapelstraat en Kievitheide.

Na anderhalf jaar windstilte, deden Tri, Fingo en Mintjens Group een aanvraag. De gemeenten Zoersel en Malle verleenden een negatief advies, Windstil verzamelde meer dan 4.500 bezwaarschriften.

Het provinciebestuur besloot in oktober vorig jaar de gemeenten te volgen en geen vergunning af te leveren. Maar in november bleek dat Tri, Fingo en Mintjens Group in beroep waren gegaan tegen de weigering bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Weliswaar met een gewijzigde aanvraag. Zo was de windturbine bij Fingo in de omgeving van de Kapelstraat geschrapt, als tegemoetkoming naar de omwonenden, klonk het. Maar in de praktijk was deze windturbine ook onwettig geworden, vermits de gemeenteraad van Malle unaniem een erfdienstbaarheid geweigerd had voor de overslag van windmolenwieken over de Industrieweg, wat een gemeenteweg is.

Schepen van Omgeving Sanne Van Looy (N-VA) van Malle is opgelucht dat minister Demir nu ook de windturbines in Malle bij Etap en bij Fingo en in Zoersel op het grasveld naast het voetbalveld van KFC Eendracht Zoersel geweigerd heeft in beroep. “De gewestelijke omgevingscommissie had al negatief advies gegeven voor de windturbine naast het voetbalveld van Zoersel, omdat die in de vliegassen van de luchthaven van Deurne ligt en sowieso al lager moest worden. Hierdoor verloor ze een stuk rendabiliteit. Daarnaast heeft minister Demir geoordeeld dat het beoogd project niet voldoet aan het energetisch optimalisatieprincipe en strijdig is met de goede ruimtelijke ordening.”

Schepen Van Looy is blij, omdat Malle net het kwaliteitsplan heeft goedgekeurd om het dorpse DNA van Malle te versterken en te bewaren. “Wij willen niet het Bokrijk van de Kempen worden en blijven openstaan voor groene innovaties, maar wel in de juiste proporties. Deze turbines zouden te dicht bij de kernen van Westmalle, Oostmalle en Zoersel staan. Het clusterprincipe is er niet meer, nu nog maar twee van de vier turbines overblijven, vermits de ene onwettig was en de andere lager moet dan gepland. De minister nam de beslissing op basis van de juiste inzichten. We hebben onze standpunten in alle commissies toegelicht en zijn tevreden dat er rekening mee werd gehouden in de eindbeslissing.”

De initiatiefnemers kunnen nu nog naar de Raad voor Vergunningsbetwisting of desnoods een gewijzigde aanvraag indienen, zoals in Zandhoven eerder gebeurde. Dan herbegint alles van voor af aan. 

(Bron: Gazet van Antwerpen)