Economie

Aanwervingsintenties bij Antwerpse kmo’s vallen met de helft terug

De helft (49,0%) van de Antwerpse kmo’s verwacht een negatieve impact van corona op de tewerkstelling voor de zomer. Iets minder dan de helft (47%) hoopt gespaard te blijven. De aanwervingsintenties tot eind juni vallen met de helft terug in vergelijking met [het eerste kwartaal / het tweede kwartaal vorig jaar], maar zijn nog bij de hoogste in Vlaanderen: bijna één op de vijf wil nog aanwerven. Daarnaast stelt SD Worx de laagste ontslagintentie vast bij kmo’s in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dit zijn extra inzichten uit de aanvullende bevraging begin april, in het kader van de 40ste tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1025 kmo-bedrijfsleiders en -personeelsverantwoordelijken.

De helft (49,0%) van de Antwerpse kmo’s verwacht een negatieve impact van corona op de tewerkstelling. Iets minder dan de helft (46,6%) verwacht geen impact op de tewerkstelling. Drie procent verwacht een sterk positieve impact (2,9%); dit laatste is het hoogste cijfer in Vlaanderen, al blijft het vrij beperkt.

Eén op de vijf wil nog aanwerven voor eind juni

De tewerkstellingsintenties nemen zoals verwacht overal een flinke duik. Antwerpse kmo’s scoren het best qua rekruteringsintentie: 17% van de kmo’s overweegt nog personeel aan te werven in het tweede kwartaal. Toch is dit een grote terugval op minder dan een maand tijd: begin maart gaf bijna vier op de tien kmo’s in Antwerpen aan nog te willen aanwerven voor eind juni (Q2), net zoals Limburg.

Eén op de tien kmo’s denkt te moeten ontslaan voor eind juni

De laagste ontslagintentie stelt SD Worx eveneens vast bij kmo’s in Antwerpen. Vergeleken met de provincies West-Vlaanderen en Limburg (resp. 20% en 19%) denken kmo’s in Antwerpen minder aan ontslag: 12% overweegt voor eind juni iemand te ontslaan. Dit ligt in lijn met het cijfer in maart (11,5%). Ook in Vlaams-Brabant denkt men minder aan ontslag in vergelijking met de andere provincies.

Elke Carlier, kantoorverantwoordelijke in Antwerpen bij SD Worx duidt: “Door de corona-crisis zegt één derde van de kmo’s (32,7 %) verplicht gesloten te zijn in Antwerpen; anderzijds kan een derde (29%) massaal overschakelen op thuiswerk. Eén derde (32,8%) verwacht een status-quo van de hoeveelheid werk; 45,7% verwacht een afname en slechts één vijfde (21,4%) verwacht een toename. Eén op tien heeft een personeelstekort. Het is belangrijk te benadrukken dat we ook een grote weerbaarheid en creativiteit bij kmo’s zien. Met creativiteit slagen ze erin om aan het werk te blijven of hun mensen terug aan het werk te zetten.”

Rombit uit Antwerpen gooit succesvol het roer om

Als positief voorbeeld vermeldt SD Worx de organisatie Rombit, die in Antwerpen een 60-tal medewerkers telt. Kersvers CEO John Baekelmans vertelt hoe zij het hoofd bieden aan de crisis. Hij is zelf op 1 april 2020 bij Rombit gestart, te midden van de Corona crisis. Hij leidt alles van thuis uit. “Organisatorisch waren we klaar voor telewerk; alles gebeurde al heel digitaal. Iedereen heeft zich heel snel aangepast. We hebben slechts enkele dagen tijdelijke werkloosheid gekend voor een aantal medewerkers; intussen hebben we dat gelukkig kunnen afbouwen. Een medewerkster die vorige week zou starten, hebben we ook effectief kunnen laten beginnen. We zoeken nu nog een technieker; andere vacatures plaatsen we voorlopig on hold.”