Politiek

ACOD Overheidsdiensten niet te spreken over plannen in startnota De Wever

ACOD afdeling Overheidsdiensten waarschuwt de toekomstige Vlaamse regeringsonderhandelaars. De startnota van informateur De Wever wil 'zoals verwacht' het beleid van de vorige regering op vlak van personeel verderzetten.

'Hij spreekt over een slanke en tegelijk performante overheid en over een nieuwe efficiëntieoefening. Meer nog, hij stelt dat de contractuele aanwerving de regel wordt op alle bestuursniveaus. Hij wil opnieuw het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof wegwerken. Heeft De Wever het nog steeds niet begrepen?', werpt de socialistische overheidsvakbond op in een reactie. De Wever is blijkbaar vergeten dat er op het einde van de vorige legislatuur zwaar gestaakt werd tegen wat hij opnieuw op tafel legt. Hij mag er echter zeker van zijn dat er opnieuw acties komen indien hij weer in dezelfde val trapt. De statutaire tewerkstelling blijft voor ons de regel, aldus ACOD Overheidsdiensten. 'We beseffen dat N-VA enkel contractuelen wil omdat zij dikwijls meer beïnvloedbaar zijn en bovendien gemakkelijker te ontslaan zijn. Het statutair ambt heeft volledige objectiviteit en bescherming zodat zij op een neutrale manier de dienstverlening kunnen verschaffen. De heer De Wever wil echter dat zijn vrienden van de bedrijven niet te veel worden gecontroleerd - denk maar aan zijn uitspraak: 'VOKA is mijn baas''.