Nieuws

Advocaten El Kaouakibi: “Ze kan veel weerleggen, maar kreeg nooit de tijd”

De aanstelling van voorlopig bewindvoerster Annemie Moens in de zaak Let’s Go Urban in februari is “ontoelaatbaar en nietig”. Dat pleitte advocaat Joris Vercraeye dinsdag voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren. Daar werd het verzet van El Kaouakibi tegen de aanstelling van de bewindvoerder behandeld.

Volgens Joris Vercraeye hebben de leden van de raad van bestuur van Let’s Go Urban (LGU) Sihame El Kaouakibi verschalkt door achter haar rug en via eenzijdig verzoekschrift een bewindvoerder te laten aanstellen.

“Als ze te goeder trouw waren geweest, hadden ze samen met onze cliënte naar een vergelijk gezocht dat iedereen goed uitkwam. LGU was geen stuurloos schip.”

Volgens haar advocaten heeft El Kaouakibi antwoorden op veel van de zaken die haar worden verweten maar “kreeg ze nooit de tijd om grondig te antwoorden”. “Ze zal nu de gepaste antwoorden geven op de vragen die haar gesteld worden tijdens het gerechtelijk onderzoek.”

Vercraeye vindt ook dat de bewindvoerster met bepaalde uitspraken over El Kaouakibi de voorbije weken haar objectiviteit heeft geschonden. Hij vroeg de ondernemingsrechtbank om de aanstelling van de bewindvoerster ongedaan te maken.

Geen indruk

Op Kris Luyckx, advocaat van de drie leden van de raad van bestuur die de bewindvoerster lieten aanstellen, maakten de argumenten van Vercraeye geen indruk. “Geconfronteerd met de resultaten van de audit van i-Force die niet positief waren voor El Kaouakibi ging haar reactie bij de raad van bestuur alle richtingen uit. Eerst waren er krokodillentranen, dan vroeg ze tijd om alles recht te zetten, maar uiteindelijk werd ze boosaardig.”

Volgens Luyckx was de aanstelling van een bewindvoerder de enige optie om een ‘cover-up’ te vermijden.

De ondernemingsrechtbank van Tongeren beslist 27 april of de aanstelling van de bewindvoerster terecht was.

Nog 46.000 in kas

De aanstelling van bewindvoerster Moens verloopt op 2 mei. Advocaat Luyckx vroeg de verlenging van de aanstelling van Moens met nog eens 6 maanden, de kosten daarvan ten laste van El Kaouakibi. Annemie Moens zelf zei dat de kas van LGU leeg is. “Er zit nog 46.000 euro in, maar tegen het einde van deze maand moet ik voor 60.000 euro betalingen doen.”

Eind deze week beslist de stad Antwerpen of de geldkraan voor LGU definitief wordt dichtgedraaid

©️ GVA - www.gva.be