Mobiliteit en Verkeer

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bedenkingen bij ontwikkeling Spoor Oost

Het Vlaams agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft grote bedenkingen bij de plannen van de stad voor Spoor Oost. Nu wordt Spoor Oost in de eerste plaats een grote parking om het verlies aan parkeerplaatsen in de buurt van het Sportpaleis op te vangen wanneer de Oosterweelwerken daar beginnen. Het agentschap Zorg en Gezondheid vraagt dat de site in functie van de buurt wordt ontwikkeld. Het Agentschap adviseert de stad om alternatieven te zoeken en vindt ook de nieuwe sportvelden daar geen goed idee, omdat de ondergrond verontreinigd is en de drukke Singel en Ring vlakbij liggen. Het Antwerpse stadsbestuur zegt ter compensatie 600 bomen te planten en vindt het vreemd dat het Vlaamse agentschap beleidsvoorstellen doet.