Gezondheid

Al meer dan 1 miljoen vaccins gezet in Antwerpen

Sinds de start van de vaccinatiecampagne begin 2021 werden in de Antwerpse vaccinatiecentra en op de decentrale locaties in totaal al meer dan 1 miljoen coronavaccins toegediend. De miljoenste prik werd eind december 2021 gegeven.

In 2021 waren er 1.016.000 vaccinaties, en dit jaar staat de teller intussen op 33.000. Uitgesplitst gaat het om een basisvaccinatie voor 72,04% (volledig gevaccineerd) en 74,2% (minimaal deels gevaccineerd) van de inwoners van Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek, en een boostervaccinatie voor 70% van de inwoners ouder dan 18 jaar.

Vaccinatiedorp Spoor Oost (VacCovid) opende op 19 februari 2021 en zette de laatste prik op vrijdag 5 november 2021. Tijdens deze periode werden in het vaccinatiedorp en tijdens ‘VacCovid in je buurt’ (op 35 tijdelijke locaties voor minder mobiele bewoners) in totaal ongeveer 805.000 vaccins gezet. 
Kort daarna openden vaccinatiedorp Antwerp Expo en vaccinatiedorp Kinepolis.

Voor burgers die moeilijker te been zijn en zich niet zo gemakkelijk kunnen verplaatsen naar Antwerp Expo of Kinepolis, werden begin december 2021 lokale vaccinatiedagen georganiseerd. Omdat ook hier veel capaciteit was, werden de criteria breed gehouden en kon uiteindelijk iedereen die wilde, terecht op deze lokale vaccinatiedagen.

Tot eind 2021 werden opgeteld in Antwerp Expo, Kinepolis en alle decentrale locaties 210.900 prikken gezet. De drukste dag doorheen de volledige vaccinatiecampagne was 22 december 2021 met 23.200 toegediende vaccins, dat betekent dat er 1 vaccin per 1,7 seconden werd gezet.

In de verlengde kerstvakantie ging de boostercampagne van start. Door een tijdelijke opschaling van de capaciteit van de vaccinatiecentra konden voor de periode van 15 december 2021 tot en met 8 januari 2022 bij benadering 141.000 vaccins worden toegediend.

Voor burgers die werken in Antwerpen, maar geen inwoner zijn van Antwerpen, werd mogelijk gemaakt om zich te laten vaccineren in een van de Antwerpse vaccinatiecentra. Van 25 december 2021 tot en met 11 januari 2022 werden via deze weg 2308 personen die geen inwoner zijn van Antwerpen, gevaccineerd in een van de Antwerpse vaccinatiecentra.

Sinds juli 2021 houden de vier Antwerpse eerstelijnszones, in samenwerking met stad Antwerpen, laagdrempelige vaccinatieacties voor basisvaccinatie en boostervaccinatie in de wijken, zonder afspraak, voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Ook mensen zonder vast adres of thuis- of daklozen zijn welkom. Via deze acties werden er tot hiertoe een 6200 vaccins gegeven.

Van 10 september tot 27 oktober 2021 werd er gevaccineerd op scholen. Voor deze actie werden 75 secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs gecontacteerd. Op 62 secundaire scholen kwam een mobiel team vaccineren op school, hierbij werden meer dan 2000 leerlingen gevaccineerd en werden 4000 prikken gezet. Van de overige scholen werden leerlingen en personeelsleden doorverwezen naar vaccinatie in de wijk, de vaccinatiepunten en vaccinatiedorp VacCovid op Spoor Oost.

Het Antwerpse testdorp TestCovid opende op 6 augustus 2020 op de site Spoor Oost en sloot 13 maanden later op 5 september 2021 de deuren op de Wilrijkse Pleinen. Tijdens deze volledige periode werden er in totaal 216.654 tests afgenomen, waarvan 200.362 PCR-tests (92%) en 16.292 sneltests (8%). Op Spoor Oost kwamen op 10 maanden 134.000 mensen langs voor een test, aan de Wilrijkse Pleinen waren dat er ongeveer 65.000 op een kleine 3 maanden. Concreet betekent dit dat 1 op de 3 inwoners werd getest in TestCovid.

Foto Belga