Nieuws

Alweer zware overlast aan Museum - politie grijpt in

Vrijdag 11 en zaterdag 12 juni voerde de Antwerpse politie gerichte acties om de overlast aan te pakken die de laatste weken zijn sporen naliet op enkele plaatsen in het stadscentrum. In totaal werden deze twee dagen 126 overlastgerelateerde processen-verbaal opgesteld, naast de pv’s opgesteld wegens COVID-inbreuken.

Er werden processen-verbaal opgesteld voor meerdere feiten, o.m. voor:
- 109 GAS pv’s met 77 pv’s wildplassen, 9 bedelaars/claimers en 7 pv’s sluikstort.
- 14 onmiddellijke minnelijke schikkingen drugsbezit
- 1 pv verkoop verdovende middelen

Er werden ook enkele mensen opgepakt:
- 7 bestuurlijke arrestaties waarvan 5 voor verstoring van de openbare orde en 2 voor illegaliteit
- 1 gerechtelijke arrestatie

Op vrijdag 11 juni 2021 werd ingezet op de hotspots met extra aandacht voor alle vormen van overlast: sluikstort, wildplassen, vandalisme… In eerste instantie bleef alles binnen de perken. Na het sluitingsuur van de horeca (23.30 uur) werd op het terrein gericht toezicht gehouden door de ploegen. Na middernacht werden groepjes van meer dan vier personen hierop aangesproken. Aan de Scheldekaaien en het Theaterplein bleef het rustig. 

Op de Leopold de Waelplaats en in de omgeving van het MAS had het aanspreken van personen weinig tot geen effect. Vanaf 1 uur werd dan de opdracht gegeven om groepjes van meer dan vier personen te verbaliseren en om muziekboxen bestuurlijk in beslag te nemen. Nadien begaven een aantal personen van de Leopold de Waelplaats zich naar de Scheldekaaien.

Uiteindelijk werden aan het MAS 10 pv’s opgesteld wegens COVID-inbreuken en werden drie muziekboxen gedurende een maand bestuurlijk in beslag genomen: één aan het MAS, één aan de Leopold de Waelplaats en één aan het Mechelseplein.


Na het sluitingsuur van de horeca werd zaterdag opnieuw een groot aantal personen samen aangetroffen aan de Leopold De Waelplaats. Deze samenscholing werd beëindigd omstreeks 0.45 uur, na te zijn aangegroeid tot ongeveer 500 personen.
Aan het MAS deden zich schermutselingen voor waarbij het wijkteam tussenkwam.
Aan het Hendrik Conscienceplein werd een samenscholing vastgesteld van ongeveer 100 personen en ook aan de Plantinkaai werd omstreeks 1 uur ‘s nachts een samenscholing van ongeveer 200 personen beëindigd. De samenscholing aan de Plantinkaai bleek een hergroepering ge zijn van de personen die reeds op de Leopold De Waelplaats werden aangetroffen. Tot slot werden nog kleine samenscholingen aangetroffen op het Mechelseplein en de Dageraadplaats

Enkele keren werd er een glazen fles uit de massa naar de politie gegooid. In de nacht van zaterdag op zondag werden de politiemensen 2 keer fysiek belaagd. Een van hen kreeg bier uit een vol glas in het aangezicht en een andere collega raakte lichtgewond aan zijn been waardoor hij voor korte duur arbeidsongeschikt is. 5 onruststokers werden opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Zij waren dronken en agressief naar onze mensen, of vormden een gevaar voor zichzelf en/of omstaanders.