Onderwijs

Amper helft van kinderen vindt plek op buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen zit met een ernstig capaciteitsprobleem. Maar liefst 381 kinderen staan op een wachtlijst voor komend schooljaar. Dat is de helft van het totale aantal dat is aangemeld. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis en kinderen met gedragsmoeilijkheden kunnen moeilijk terecht op een school.

In het ATV-Nieuws kon u drie weken geleden al zien dat het tekort aan plaatsen in de kleuter- en lagere scholen van het buitengewoon onderwijs groot is. De cijfers van de online aanmeldingen bevestigen dat nu nog eens. Onderwijsschepen Jinnih Beels bekijkt nu of er nog meer noodcapaciteit kan vrijgemaakt worden. Maar de limiet lijkt stilaan wel bereikt.

(Themabeeld: © Pixabay)