Onderwijs

Antwerp Management School kan rekenen op steun van Vlaamse overheid

Vandaag ondertekenden Antwerp Management School (AMS) en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters een nieuwe overeenkomst. Deze loopt over een termijn van zes jaar met start in 2017 en einde in 2022. Tijdens deze periode kan Antwerp Management School jaarlijks rekenen op steun van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van academisch onderzoek.

Via deze ondersteuning levert de Vlaamse overheid een belangrijke bijdrage tot de verdere uitbouw van Antwerp Management School als academische onderzoeksinstelling. Het onderzoek dat gebeurt binnen de school past in het innovatiebeleid van minister Muyters.

Zo hecht AMS specifiek belang aan onderzoek rond leiderschap, HR & organisatieontwikkeling, digital business & IT, business design & innovatie en slimme mobiliteit.

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten:

1.      Interne hefbomen voor product-servicesystemen

Door toenemende internationale druk kunnen Vlaamse maakbedrijven zich niet louter focussen op hun product. Willen ze zich onderscheiden van de concurrentie, dan moeten ze toegevoegde waarde creëren voor hun gebruikers door ook servicecomponenten aan hun aanbod toe te voegen. In dit onderzoek zoeken we een methodiek om bedrijven hierbij te helpen.

2.      Leiderschapsontwikkeling in de zorgsector

Het zorgsysteem is in structurele verandering door o.a. budgettaire beperkingen en andere vragen. Deze veranderingen vragen leiderschap. Niet het klassieke top down leiderschap maar meer het gedeelde, op missie en waarden gebaseerde leiderschap. Dit onderzoek kan de sector helpen om inspanningen op vlak van leiderschapsontwikkeling te prioriteren en bundelen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “De nieuwe overeenkomst met AMS moet hen toelaten om een verdere stap in hun ontwikkeling te zetten. Het is een soort topsportcontract voor onderzoeksinstellingen. We geven vertrouwen en middelen, maar verwachten in de plaats meer focus en concrete resultaten. Beide zaken zitten ingebed in het nieuwe convenant. Ik ben er dan ook van overtuigd dat AMS mooie jaren tegemoet gaat en we door dit samenspel kunnen scoren.