Politiek

Antwerpen Kiest: district Deurne

embed

Met 78.000 inwoners is Deurne een drukbevolkt district. Van 2013 tot 2015 bestond de coalitie uit N-VA, CD&V en Open Vld, samen goed voor 15 van de 29 zetels, onder leiding van Peter Wouters van N-VA. In 2015 stapte Bruno Deneys uit de N-VA, waardoor Deurne onbestuurbaar werd. Groen depanneerde de coalitie in ruil voor een schepenmandaat, wat kwaad bloed zette bij de sp.a, dat in een kartel zat met Groen. De huidige districtsvoorzitter is de N-Va’er Tjerk Sekeris. In het hernieuwde akkoord van 2016 stond dat een goede communicatie tussen burger en het districtsbestuur is van primordiaal belang is in Deurne.