Politiek

Antwerpen Kiest: district Merksem

embed

42.000. Zoveel Merksemnaars zijn er. Het district wordt bestuurd door N-VA en sp.a-Groen. Samen zijn die partijen 17 van de 25 zetels sterk. De districtsvoorzitter is Luc Bungeneers van de N-VA. De ploeg wil de burger naar eigen ‘zeggen nauw betrekken bij het beleid in een permanente dialoog’.  Een belangrijk aandachtspunt was de heraanleg van de belangrijke maar kwetsbare Bredabaan. Samen met de stad en het Vlaams gewest ijverde de coalitie in 2012 al voor de aanleg van betaalbare parkeerplaatsen voor shoppers. Qua sociaal beleid vroeg het district al in het bestuursakkoord voor een nauwe samenwerking met de stad, het zorgbedrijf en het OCMW.