Nieuws

Antwerpen kiest voor Ecorys-CEO Manon Janssen als Klimaatregisseur

Vandaag stelt het Antwerpse college Manon Janssen, CEO van Ecorys, aan als Klimaatregisseur. De komende 4 jaar zal zij de stad ondersteunen in de uitrol van het Klimaatplan2030. Als Klimaatregisseur zal zij de stad en alle stakeholders begeleiden in de uitvoering van het Antwerpse Klimaatplan.

Begin december 2020 keurde het Antwerpse stadsbestuur het Klimaatplan2030 goed. De stad wil met dit plan een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. ‘Antwerpen voor Klimaat’ bundelt alle maatregelen en projecten en rekent deze door in potentiële klimaatwinst. Zo wil de stad de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 terugdringen met 50 tot 55%, vergeleken met 2005. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die zich hiermee spiegelt aan de European Green Deal.

De komende 10 jaar zijn nog heel wat ingrepen en inspanningen nodig om de klimaatverandering in Antwerpen te beperken en de stad klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst. Om deze inspanningen waar te maken is de rol van de Klimaatregisseur van cruciaal belang. Het stadsbestuur ging in zijn zoektocht niet over één nacht ijs. Via een openbare aanbesteding kwam het team van het internationale onderzoeks- en adviesbureau Ecorys als sterkste partij naar voor. Voor het mandaat van Klimaatregisseur schuift Ecorys uitzonderlijk haar CEO zelf naar voor.

“Internationaal toptalent naar Antwerpen”

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Met Manon Janssen halen we internationaal toptalent naar Antwerpen. Ze heeft in Nederland bewezen dat het kan: tegenstellingen en uiteenlopende belangen overbruggen om klimaatplannen te doen werken. De doelstellingen in het Antwerpse Klimaatplan zijn helder, ambitieus en realistisch. Maar nu moeten we vooral aan de slag.”

Klimaatregisseur Manon Janssen: “Het Antwerpse Klimaatplan is bijzonder uitdagend. De stad toont ambitie en neemt daardoor een morele leidersrol op zich. De plannen zijn erg concreet, breed en inclusief: van huisvesting tot mobiliteit, van industriële speler tot burger. Met Ecorys hebben we alle expertise in huis om dit plan mee te helpen waarmaken.”

Wat gaat de Klimaatregisseur doen?

De Klimaatregisseur is van essentieel belang om de uitvoering en de voortgang van het Klimaatplan in goede banen te leiden. De Klimaatregisseur neemt een onafhankelijke rol op. Ze is daardoor het best geplaatst om alle stakeholders aan tafel te krijgen en te activeren, om knelpunten te identificeren en deze weg te werken. Daarnaast is de Klimaatregisseur adviseur van het college en voorzitter van de nieuw op te richten Klimaatraad. De Klimaatregisseur vormt zo ook de brug naar de stedelijke diensten. Ten slotte zal de Klimaatregisseur ook een ambassadeursrol vervullen voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Wie is Manon Janssen?

In Nederland is Manon Janssen een bepalende factor geweest in het klimaatbeleid. Zo heeft ze de Nederlandse Klimaattafel Industrie voorgezeten en samen met diverse spelers een bijzonder complex deel van het klimaatakkoord vorm gegeven. Manon Janssen is vandaag CEO van Ecorys, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat al 90 jaar werkt aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Ecorys werkt vooral in de publieke sector en is een van Europa’s oudste adviesbureaus.

Daarnaast is Manon Janssen al 9 jaar voorzitter en boegbeeld van de Nederlandse Topsector Energie en leidt ze het nationale thema ‘energietransitie en duurzaamheid’. Ze focust hierbij op innovatieprogramma’s en het organiseren van de samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstituten en de maatschappij. Ze heeft bewezen partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar te kunnen brengen en treedt daarbij op als ambassadeur van het bereikte resultaat.

Voor ze aan de slag ging bij Ecorys, leidde ze Ecofys (later Navigant en nu Guidehouse E&I) als CEO en Managing Director. Naast haar werk bij Ecorys is ze non-executive Board member bij Gimv en voorzitter van het Corporate Social Responsibility committee van Puratos.

(foto © Tom Cornille)