Politiek

Antwerpen krijgt beperkte digitale gemeenteraad op 6 april

De Antwerpse gemeenteraadszitting van maart, die werd afgelast omwille van de maatregelen tegen het coronavirus, wordt vervangen door een digitale zitting op maandag 6 april. Dat heeft de stad bekendgemaakt.

Er zal geen ruimte zijn voor initiatiefrecht en alleen hoogdringende punten zullen worden behandeld. Later in april staat er tot nader order nog een fysieke gemeenteraad gepland, afhankelijk van het eventuele verlengen van de coronamaatregelen tot mei. Het al dan niet laten plaatsvinden van een gemeenteraadszitting in een of andere vorm is al weken voer voor politieke discussie in Antwerpen.

Na de aanvankelijke afgelasting en kritiek van enkele oppositiepartijen daarop was er een compromis in de maak om enkel de fractievoorzitters fysiek te laten samenkomen voor een afgeslankte agenda, maar ook dat kon niet op ieders goedkeuring rekenen. Een digitale zitting nog in maart praktisch geregeld krijgen zou niet mogelijk zijn geweest. De zitting van maart werd dan maar volledig afgelast, maar de stad stelde wel in april een digitale zitting te willen organiseren. Die digitale zitting komt er nu dus al op 6 april, maar wel in erg afgeslankte vorm. Alle raadsleden zullen kunnen deelnemen, maar alleen via het e-besluitsysteem. De zitting - die ook de raad voor maatschappelijk welzijn omvat - zal ook niet gevolgd kunnen worden door het publiek en er vinden voorafgaand geen voorbereidende raadscommissies plaats. Achteraf worden er wel zittingsverslagen ter beschikking gesteld