Nieuws

Antwerpen op een na meest diverse stad van Vlaanderen

Na Genk is Antwerpen de meest diverse stad van Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor. Zo'n 45 procent van de Antwerpenaars is van buitenlandse herkomst en daarmee worden 165 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Verreweg de grootste groep zijn Nederlanders, gevolgd door Marokkanen en Polen.

De afgelopen jaren zijn de migratiepatronen naar ons land wel sterk veranderd: de instroom uit traditionele migratielanden als Marokko en Turkije is sterk afgenomen. Hoofdreden daarvoor is de verstrenging van de wet op gezinshereniging. Door de crisis is het aantal migrerende Spanjaarden dan weer toegenomen, net als het aantal Roemenen en Bulgaren. Nog opvallend is dat in de leeftijdsgroep van 0 tot vijf jaar, 1 op 3 kinderen buitenlandse wortels heeft.