Nieuws

Antwerpenaars geven mee vorm aan Sint-Anneke Plage met online-enquête

De stad Antwerpen start met een online-enquête over de toekomst van Sint-Anneke Plage. Bewoners en bezoekers van de Plage kunnen aan de hand van deze enquête mee vorm geven aan het nieuwe Sint-Annastrand. De stad wil met de ontwikkeling van een masterplan immers nieuw leven blazen in de hotspot van weleer.

Online-enquête Sint-Anneke Plage

De stad Antwerpen onderzoekt hoe het Sint-Annastrand weer kan uitgroeien tot een bekende, druk bezochte en vlot bereikbare trekpleister van de stad. Nu het voorontwerp van het masterplan klaar ligt, organiseert de stad een online-enquête over de toekomst van Sint-Anneke Plage om bewoners en bezoekers de kans te bieden hun mening te geven.

Tot en met 17 april 2016 kunnen bewoners en bezoekers van de Plage deelnemen aan de enquête via www.antwerpen.be/sintannekeplage. Naast algemene suggesties, kunnen ze ook specifiek hun mening geven over enerzijds het gebied tussen de jachthaven en de bestaande horeca en anderzijds de westzijde van de Gloriantlaan.

Nadat de resultaten van de enquête zijn verwerkt, kan de stad het definitieve masterplan opmaken en starten aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Sint-Anneke Plage. Na de zomer zal de stad de resultaten terug voorstellen.