Onderwijs

Antwerps bisschop Bonny: "Intendant nodig voor onderwijsdiscussie"

Om de discussie rond de eindtermen te beslechten, pleit bisschop Johan Bonny, de voorzitter van de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voor een onafhankelijke bemiddelaar. Die moet werken aan een nieuwe tekst, schrijven de kranten van het Mediahuis zaterdag. 

Zelfs als het Grondwettelijk Hof het Katholiek Onderwijs gelijk geeft, beseft Bonny dat er opnieuw onderhandeld zal moeten worden, klinkt het. Daarom pleit hij voor een onafhankelijke bemiddelaar die geen politieke connecties heeft. "Dat is de voorbije jaren het grote manco geweest", zegt hij. "De nieuwe eindtermen zijn het product van allerlei commissies waar vakspecialisten hebben gevochten voor hun vak. Er is nooit een overkoepelende commissie geweest die alles samen legde en keek wat de gevolgen zouden zijn voor de klas, de leerling, de school. Samen moeten ze aan een nieuwe tekst werken en die moet vooral niet te lang zijn. Lukt dat niet, dan zijn we vertrokken voor een conflict van jaren." 

Bonny maakt zelf de vergelijking met het Oosterweel-dossier. "Ook dat was een dossier dat helemaal was vastgelopen. Er is toen een intendant aangesteld die na een jaar met een werkbaar plan is gekomen." De intendant waarnaar Bonny verwijst, is Alexander D'Hooghe. Onder meer dankzij hem raakte het Oosterweel-dossier uit het slop. 

Foto Belga