Nieuws

Antwerps gouverneur Berx wil 'zonnepanelencompetitie' tussen gemeentes en provincies

In haar jaarlijkse 'state of the province' voor de provincieraad heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx een oproep gedaan tot een 'zonnepanelencompetitie' tussen gemeenten onderling en tussen de Vlaamse provincies.

Berx ambieert specifiek voor Antwerpen dat het een energie-onafhankelijke provincie wordt die geen energie verspilt én even veel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is. Berx kijkt naar alle vormen van groene energie om haar droom te kunnen verwezenlijken, maar beseft naar eigen zeggen dat fors meer windenergieproductie niet evident is. 'Het vergt onwaarschijnlijk veel overleg, creativiteit en geduld om een windturbinedossier af te ronden', erkent ze, zonder daarbij omwonenden met de vinger te wijzen. 'In mijn ogen moeten producenten hun windturbineprojecten ook echt verdienen. En dat veronderstelt volgehouden openheid en participatie van bij het prille begin.'

Op het vlak van zonne-energie is er volgens Berx echter wel nog een gigantisch potentieel. 'Mede dankzij de groepsaankopen groeit het aantal PV-installaties bij Antwerpse particulieren sterk', zegt ze. 'Met dank aan de bevolking en de steun van de provinciale energieconsulenten telt onze provincie in totaal 76.644 PV-installaties, een vierde van alle installaties in Vlaanderen. Meer is mogelijk als we samen afspreken dat we alle daarvoor geschikte daken binnen een zo kort mogelijke periode van de meest efficiënte zonnepanelen voorzien.'

Berx wil naar eigen zeggen een competitie tussen lokale en provinciale besturen steunen waarbij het vermogen aan zonne-energie per inwoner wordt vergeleken. 'Als elke gemeente voortaan het aantal PV-installaties in de gemeente registreert en publiek maakt, is de rekensom snel gemaakt', stelt ze.Berx noemt tot slot nog het niet benutten en/of ongebruikt verloren laten gaan van rest- en aardwarmte 'onethisch' en vraagt om energiebesparing evenmin uit het oog te verliezen.