Mobiliteit en Verkeer

Antwerpse binnenstad focust zich op voetgangers

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken de komende jaren werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad en willen Antwerpen als ‘wandelstad’ op de kaart te zetten. Dat proces wordt nu versneld. Einddoel is dat tot 83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat (woon)erf, voetgangerszone of autoluwe zone worden.

De 16de-eeuwse binnenstad van Antwerpen telt meer dan 73 kilometer aan straten. Daarvan is momenteel 13% (woon)erf en 28% autovrije of autoluwe zone. Tegen 2024 zal dat door geplande heraanleg van straten uitbreiden tot 16% (woon)erf en 29% autovrije of autoluwe zone. Vervolgens streeft de stad na 2024 naar 83% voetgangersvriendelijk gebied.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Nu de winkels, cafés en restaurants heropenen en reizen opnieuw mogelijk wordt, onderzoeken we waar we een tandje bij kunnen steken om Antwerpen nog wandelvriendelijker te maken. We bekijken hierbij de volledige 16de-eeuwse binnenstad. Zowel bewoners en bezoekers gaan hier hun voordeel bij doen.”

Voetgangersvriendelijke gebieden: (woon)erf, autoluw of autovrij

In een (woon)erf mogen voetgangers wandelen en spelen op heel de straat en auto’s zijn te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Het wegdek is gelijkgronds aangelegd, zonder opdeling in voetpad en rijweg. Parkeren is verboden, behalve in afgebakende vakken voorzien van een ‘P’. In een woonerf staan voornamelijk huizen, in een erf ook andere panden zoals winkels en horeca. Het verschil met een autovrije of autoluwe zone is dat daar slechts zeer beperkt gemotoriseerd verkeer mag rijden. Meestal gaat het dan enkel om plaatselijk verkeer en/of laad- en losverkeer en binnen bepaalde tijden. Er zijn ook geen parkeerplaatsen op straat te vinden.

Leefbare en veiligere straten door (woon)erven

De stad wil door het inzetten van voetgangersvriendelijke gebieden automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Zij kunnen dan aan de hand van een aangepaste infrastructuur intuïtief aanvoelen waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden ook bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Paul Cordy, districtsburgemeester Antwerpen: “De binnenstad kent een stratenpatroon dat nog grotendeels uit de middeleeuwen stamt. Langzaam verkeer in de eerste plaats afgestemd op de voetganger is hier vanzelfsprekend. Met de aanleg van woonerven geven we die voetganger prioriteit, maar houden we de straten ook toegankelijk voor de bewoner die zich met fiets of wagen moet verplaatsen.”

Bewonersparkeren

In het volledige gebied afgebakend door de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien, de Kasteelpleinstraat, de Kronenburgstraat en de Scheldestraat zal bewonersparkeren ingevoerd worden. Parkeerplaatsen zijn dan enkel beschikbaar voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen. Bezoekers die met de auto komen, zullen via parkeerlussen naar de publieke parkings geleid worden.

 

https://atv.be/nieuws/video-n-va-kiest-voor-autoluwe-binnenstad-66708