Mobiliteit en Verkeer

Antwerpse files het zwaarst

In 2016 werden de ochtendfiles op de Vlaamse snelwegen amper langer, maar de avondfiles zijn gemiddeld wel gegroeid. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De gemiddelde avondfile werd 16km langer en telt nu 121km. Alleen al in de regio Antwerpen steeg de filezwaarte tijdens de avondspits in één jaar tijd met maar liefst 22%. Op dagbasis is de filezwaarte in Antwerpen nu groter dan in Brussel.

Het nieuwe jaarrapport Verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum schetst de evolutie van het snelwegverkeer in Vlaanderen. De cijfers werden verzameld op basis van objectieve metingen aan de hand van ruim 4.300 dubbele tellussen in het wegdek en de verkeersinformatie van de operatorzaal van het Verkeerscentrum.

Vrachtverkeer groeit niet langer aan

In 2016 is het verkeer op de Vlaamse snelwegen opnieuw toegenomen, met 0,8% op werkdagen en met 1,4% op zaterdagen. Die groei is volledig te wijten aan de groei van het autoverkeer, want die van het vrachtverkeer stagneerde in 2016. Opmerkelijk: in de maand april viel het autoverkeer wel even licht terug, met 0,5%. Mogelijks was dat een reactie op de terreuraanslagen van eind maart.

Forse toename avondspits, vooral in Antwerpen

Terwijl de lengte van de gemiddelde ochtendfile op werkdagen op de Vlaamse snelwegen, zo’n 145km, nauwelijks wijzigde in 2016, vielen de avondfiles wel een pak langer uit: van 105km in 2015 naar 121km in 2016, dus 16km erbij.