Gezondheid

Antwerpse fitnesscentra mogen weer open, versoepelingen voor sport en intensieve arbeid

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft de extra coronamaatregelen in haar provincie wat bijgestuurd.

Fitnesscentra in de zwaarst getroffen zone mogen weer open, zij het alleen conform het protocol van de sector dat vorige week werd gelanceerd. 

bekijk hieronder de volledige perstekst

 

Welke maatregelen werden gewijzigd die gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

Voor wat betreft de mondneusmaskerplicht, zijn volgende aanvullingen opgenomen

 • Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor wat betreft sporten in de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt: 

 • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden: 
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
  • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
  • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
  • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd. 

 

 • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
  • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

 

 • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen 
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

 

4. Voor sporten in fitnesscentra :

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het 
 • aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.
 • Fitnesscentra in de meest getroffen zone mogen opnieuw de deuren openen onder de voorwaarden die gelden voor fitnesscentra in de hele provincie (zie punt 4 hierboven)
 • Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus.   De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

  Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.