Nieuws

Antwerpse gemeenteraad verhuist naar historische provincieraadszaal

Nadat eerde de provincieraad door de bouw van het nieuw provinciehuis uitweek naar het Bernarduscentrum, gaat nu ook de Antwerpse gemeenteraad gebruik maken van deze historische zaal. De stad Antwerpen zal gedurende de renovatiewerken aan het Stadhuis, gepland in de periode 2017-2020, kosteloos kunnen gebruikmaken van het Bernarduscentrum. 

Tijdens de renovatiewerken aan het Antwerpse Stadhuis, zal de stad Antwerpen gebruik maken van het Bernarduscentrum (Lombardenvest 23) van de provincie Antwerpen. De gemeenteraadszittingen, fractievergaderingen, raadscommissies en begrotingsbesprekingen zullen er tijdens de renovaties aan het stadhuis plaatsvinden. Voor de ingebruikname van de ruimten moet het Antwerpse stadsbestuur geen gebruiksvergoeding betalen. 

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium: “We leveren op die manier een bijdrage aan het mogelijk maken van de restauratie van één van de prachtigste gebouwen van Europa. De gemeenteraad komt op deze manier trouwens tijdelijk terecht op een andere historische locatie aan het bisschoppelijk paleis op een boogscheut van de Groenplaats, waarmee niet alleen de provincie, maar ook de stad een historische link heeft.”

 Rijk verleden

Het gebouw kent een rijk verleden. In de middeleeuwen bevond zich op deze plek een verblijf of toevluchtsoord voor de monniken uit de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem. Het refugium werd sinds 1570 omgevormd tot bisschoppelijk paleis voor de bisschoppen van Antwerpen. Het was de woonplaats van de bisschop van Antwerpen tot de Fransen het inrichtten als gouvernementsgebouw. Na de Spaanse Furie deed het gebouw van 1576 tot 1587 al eens dienst als stadhuis. Ook in de loop van de negentiende eeuw was het even een 'tijdelijk stadhuis' en in de jaren ’90 vond er ook enkele maanden de gemeenteraad plaats.

 In 1830 bij het ontstaan van België was het de eerste zetel van de provincie. De provincieraad vergaderde sinds 1836 in verscheidene zalen van het gouvernementshotel tot plaatsgebrek in 1877-1878 aanleiding gaf tot het bouwen van een nieuwe raadzaal. Daartoe werden de voormalige kapel, oranjerie en de oude vergaderzaal van de provinciale staten afgebroken. Architect Eugeen Gife ontwierp het gebouw, het meubilair en de verlichting. Vandaar dat de zaal ook Gifezaal wordt genoemd. De banken van de raadsleden en de voorzitterstribune zijn gebaseerd op het meubilair van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

(bericht en foto  : provincie Antwerpen)