Economie

Antwerpse haven werkt aan richtlijnen voor binnenvaartsector

Binnen de Covid-19 Taskforce van de Antwerpse haven wordt gewerkt aan specifieke richtlijnen voor binnenschippers die een zieke aan boord hebben. Dat meldt Port of Antwerp na de derde bijeenkomst van de taskforce.

Het havenbedrijf bevestigt dat de haven nog steeds 100 procent operationeel is. De Covid-19 Taskforce, een multidisciplinaire vergadering van verschillende schakels in de havenorganisatie, zat vandaag voor de derde week samen. Na afloop meldt Port of Antwerp dat het havenplatform feilloos blijft werken en er zich geen 'onoverkomelijke problemen' stellen. Het ziekteverzuim zit bovendien in dalende lijn in de hele keten.

De 'green lanes', een Europees initiatief dat vlotte grensovergangen voor logistieke spelers moet garanderen, verloopt merkelijk efficiënter dan een week geleden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een specifieke richtlijn voor binnenschippers voor het geval ze een zieke aan boord zouden hebben. Deze richtlijn zal gedeeld worden, van zodra deze finaal goedgekeurd is door de bevoegde instanties. Het havenbedrijf ziet nog geen terugval in de goederenstromen, behalve bij de aan- en afvoer van auto's en van andere industriële componenten door het stilvallen van bepaalde sectoren. Er is een verhoging merkbaar van farmaproducten en e-commerce, ook de bevoorrading van voeding loopt vlot.

Eerder meldde Port of Antwerp dat ze op tekort aan magazijn- en opslagruimte aan de terminals zal anticiperen. Het Havenbedrijf monitort de situatie en verzamelt vragen van logistieke spelers en terminals, om te bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden.