Nieuws

Antwerpse verenigingen krijgen vergoeding om zwerfvuil op te rapen

In Antwerpen is het startschot gegeven van “Propere buurt, schoon verdiend”, een project dat dankzij een samenwerking tussen de stad en lokale verenigingen tot een afname van zwerfvuil in het straatbeeld moet leiden.

Zeven geselecteerde verenigingen uit Borgerhout en Antwerpen-Noord, waar de Antwerpse zwerfvuilproblematiek het grootst is, krijgen een financiële vergoeding per drankverpakking die ze oprapen en inleveren en daarbovenop nog een bonus voor wie de beste resultaten boekt.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich nog steeds melden. Elke deelnemende vereniging tekent een charter van de stad waarin ze belooft om alvast de komende twee jaar inspanningen te leveren om een bepaalde buurt proper te houden. Wanneer ze daarbij drankverpakkingen oprapen en inleveren, brengt dat 10 eurocent per flesje of blikje op tot maximaal 20.000 stuks.

Zowel bestaande verenigingen als organisaties die specifiek voor dit project worden opgericht, zijn volgens de stad welkom. “Dit project is echt een win-winsituatie voor de stad en de verenigingen”, vindt schepen voor Patrimonium Caroline Bastiaens (CD&V).

Ze wijst erop dat in Antwerpen jaarlijks zowat 5.400 ton aan zwerfvuil moet worden opgehaald, wat de stad maar liefst 25 miljoen euro per jaar kost. Een aanzienlijk deel van het zwerfvuil komt echter voor het kan worden opgeraapt in de Schelde en zo in zee terecht door de wind of via rioleringen en waterlopen.

In het geval van plastic afval draagt het vuil dan bij aan de problematiek van microplastics, die via vissen in de voedselketen kunnen terechtkomen.