Mobiliteit en Verkeer

Antwerpsesteenweg: 4 dagen nachtwerk

De werken aan de Antwerpsesteenweg vorderen. De aannemer gaat verder met de spooropbouw. Maar om tram 4 niet te onderbreken komen er opnieuw enkele nachten aan waarin er moet gewerkt worden.

Op de Antwerpsesteenweg worden de nieuwe sporen voor de tram gelegd. Nu worden de nieuwe sporen aan elkaar gelegd. Ook de elektriciteitskabels voor de trams moeten aangepast worden.

Deze werken kunnen natuurlijk enkel gebeuren buiten de uren dat de tram rijdt. Er zal dus ’s nachts gewerkt worden. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er in de nachten van 13, 14, 15 en 16 mei doorgewerkt. In de daaropvolgende week wordt 's nachts de bekabeling aangepast aan de nieuwe situatie.

Hinder

Deze werken brengen extra hinder met zich mee. Er zal dus zeer tijdelijk ook 's nachts geluids- en lichthinder zijn. De aannemer doet echter zijn uiterste best om de ongemakken tot een minimum te beperken. De nachtwerken beperken zich tot 13 tot 17 mei. In de daaropvolgende week zal de hinder door de werkzaamheden aan de bekabeling zich tot een minimum beperken.

Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

(bericht : Stad Antwerpen - foto © Wim Wienen)