Nieuws

Archeologisch onderzoek in Sint-Annabos op Linkeroever

Archeologen gaan de komende maand in het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever graven naar resten uit de steentijd. Het is onderdeel van de voorbereidende werken voor de Oosterweel-verbinding.

Daar wordt een tunnel onder de Schelde gegraven. Vanaf maandag worden er bijna 600 boringen uitgevoerd, tot 15 meter diep. Archeologen gaan de bodem-stalen zeven en bestuderen op vondsten uit de steentijd. Er wordt gezocht naar vuurstenen en pijlpunten. Maar ook botten en hout. Zo wordt nagegaan of er nog bijkomend archeologisch onderzoek nodig is. De bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweel start volgens de huidige plannen in 2019.