Nieuws

Archeologisch vooronderzoek naar restanten van bastion Fernando in tuin KMSKA

Vandaag start archeologisch vooronderzoek in de tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Stadsarcheologen graven gericht proefsleuven om de exacte ligging, bewaringstoestand en opbouw van resten van de citadel te kennen, meer bepaald bastion Fernando.

Naast de verbouwingswerken in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zal ook de tuin opnieuw worden aangelegd. Archeologisch onderzoek in het museum toonde aan dat er belangrijke resten liggen van bastion Fernando, een bolwerk van de 16de-eeuwse Citadel of het Zuidkasteel.

Filips II en de hertog van Alva lieten deze citadel bouwen om het opstandige Antwerpen te bedwingen. De vijfhoekige citadel was aangesloten op de stadsomwalling en omgeven door een gracht.
Tijdens funderingswerken in de vroegere binnentuinen of patio's van het museum, waar het nieuwe verticale museum zal komen, kwamen exact een jaar geleden resten aan het licht van de hoofdmuur en de kazematten of de geschutsruimten van de citadel.

Vanaf deze week tot het einde van de maand gaan stadsarcheologen aan de zijde van de Schildersstraat op zoek naar resten van de voorzijde van de citadelmuur, de kazematten en de doorgangen van bastion Fernando. Aan de zijde van de Beeldhouwersstraat wordt de hoofdmuur van de citadel in kaart gebracht. De werf is niet toegankelijk.

(afbeelding Felix Archief)