Nieuws

Audit legt belangenvermenging in de gemeenteraad van Ranst bloot (VIDEO)

embed
Een auditrapport heeft vastgesteld dat er ernstige belangenvermenging is geweest in de gemeente Ranst. De vorige burgemeester en twee ex-schepenen zouden persoonlijke belangen hebben gehad in een aantal dossiers waar ze zelf over beslisten. Het rapport wordt nu overgedragen aan het parket. Het nieuwe gemeentebestuur van N-VA en Groen stelt zich burgerlijke partij, voor de imagoschade die de gemeente Ranst lijdt omwille van de belangenvermenging.