Gezondheid

AZ Monica behaalt JCI – kwaliteitsnorm

Het Algemeen Ziekenhuis Monica met een campus in Antwerpen – centrum en een campus in Deurne (Antwerpen-Oost) krijgt de internationaal erkende JCI – accreditering. 

Tijdens de week van 24 tot 28 april kreeg AZ Monica een JCI-team van auditoren op bezoek die controleerden in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden. De auditoren stelden een positief rapport op dat bevestigt dat AZ Monica aan de JCI-eisen voldoet. Het gaat in totaal over 1248 meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Deze hadden niet alleen betrekking op de zorg zelf maar ook op infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne en dergelijke meer.

Het behalen van het JCI-label bevestigt objectief dat AZ Monica kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg aanbiedt. Hierbij worden uniforme zorgprocessen en procedures gehanteerd die zijn afgestemd tussen de verschillende diensten. Het gaat om een groot aantal aandachtspunten zoals een dubbele identificatiecheck voor een behandeling, voor het toedienen van medicatie en voor het geven van een dieet. Er is extra aandacht voor onder andere een veilige zorgomgeving, veilige chirurgie en handhygiëne.

JCI controleert ook de manier waarop patiënt en familie worden geïnformeerd over de zorg, de behandeling en revalidatie of thuiszorg. Tijdens de audit wordt nagegaan of er op een gestructureerde manier samengewerkt wordt om fouten en bijna fouten op te lossen en te voorkomen. De zorgprocessen worden continu verbeterd op basis van de noden van de patiënt.

De JCI-accreditatie geldt voor alle diensten binnen AZ Monica op beide campussen, alsook onze polikliniek in Antwerpen – linkeroever. Voor de ruim 1500 medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.