Gezondheid

AZMonica Cardio Lounge: ziekenhuisbed ingeruild voor comfortabele zetel

Patiënten die in AZMonica in dagopname komen voor een korte cardiale ingreep kunnen vanaf  maandag (18/1/2021) plaatsnemen in de Cardio Lounge. Dit is een gloednieuwe ruimte op de afdeling cardiologie en een origineel alternatief voor een ziekenhuiskamer. Het is een plek waar het nuttige aan het aangename gekoppeld wordt: deze patiënten hoeven niet in bed te blijven en kunnen rustig bekomen in comfortabele zetels met hun tablet of boek of net van gedachten wisselen in de gezellige coffee corner; intussen wordt hun medische toestand nauwgezet opgevolgd door deskundige verpleegkundigen. 

Project De Cardio Lounge is een samenwerkingsproject van de dienst cardiologie AZ Monica en het ziekenhuis. Vroeger rustten patiënten uit in een ziekenhuiskamer na een ingreep in het cathlab. Daar worden afwijkingen aan kransslagaders, hartkleppen en hartspier in beeld gebracht en onder lokale verdoving behandeld. Nu kunnen patiënten bij bepaalde onderzoeken of behandelingen ontspannen in een trendy lounge. De inrichting en voorzieningen maken dat er van een ziekenhuissfeer weinig sprake is: de oplader inpluggen en relaxen bij een kop koffie of een hapje in een ruimte die veel weg heeft van een gezellige huiskamer, het kan allemaal! 

Begeleiding 

Deze short-stay is helemaal op maat van de patiënt: aanmelden hoeft pas kort vóór de procedure, zo wordt de wachttijd verkort. Uiteraard zijn er ervaren verpleegkundigen: zij doen de voorbereiding, begeleiding, nazorg en observeren de medische toestand van de patiënt. Ze zijn er ook om alle mogelijke vragen te beantwoorden, bv. over de ingreep die men zal laten uitvoeren of ondergaan heeft, medicatie of gewaarwordingen. Misschien wil men gewoon gerustgesteld worden. 'De huidige geneeskunde in het algemeen en cardiologie in het bijzonder evolueren naar kortere hospitalisaties en ook onderzoeken waarbij een positieve beleving van de patiënt centraal staat. Het is die trend die wij als dienst cardiologie van AZ Monica willen volgen. Deze Cardio Lounge past perfect in onze toekomstvisie. Hopelijk voelt de Antwerpse patiënt zich thuis bij ons.' Dr. Guy Lenders, MD – afdelingshoofd cathlab van AZ Monica

AZ Monica dienst cardiologie telt 13 cardiologen verantwoordelijk voor de cardiale zorg in de oostelijke Antwerpse regio met meer dan 150.000 inwoners.

(foto © Belga)