Mobiliteit en Verkeer

Berx over NX: "Zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor iedereen"

embed

Gouverneur Cathy Berx vraagt aan de Vlaamse regering om de eventuele aanleg van de Nx en andere onderdelen van het haventracé een zogenaamd "complex project" op te starten. De procedures op het vlak van milieu en stedenbouw zouden dan sneller en efficiënter doorlopen kunnen worden. Berx heeft begrip voor de bekommernissen van de burgemeesters van Kapellen en Stabroek die het drukke verkeer weg willen uit hun gemeentekern, maar ze is van mening dat er nog bijkomend onderzoek nodig is.

Mobiliteit en Verkeer
  • «
  • Meer nieuws