Mobiliteit en Verkeer

Betere doorstroming van trams naar de stad

De stad gaat in samenwerking met De Lijn een systeem installeren om de trams sneller doorheen de stad te loodsen. Het zijn vooral een aantal kruispunten met verkeerslichten die zullen worden aangepakt.

In de trambaan aan 17 kruispunten worden detectielussen aangelegd die het tramverkeer zullen monitoren zodat de lichten sneller op groen springen voor het openbaar vervoer. Het hele project kost 320 000 euro, en stad en De Lijn betalen ieder de helft. Later kan het systeem ook nog aangepast worden om alle verkeer beter te laten doorstromen als de zogenaamde supercomputer er komt.