Nieuws

Beweging.net doet aanbevelingen aan de stad

Vandaag maakt beweging.net 30 aanbevelingen over aan het volgend stadsbestuur. Die aanbevelingen zijn opgedeeld in 5 thema's 

Middenveldsorganisatie beweging.net presenteert vandaag 30 aanbevelingen aan het volgende stadsbestuur. Antwerpen moet volgens de organisatie inzetten op een sociaal rechtvaardig en duurzaam beleid. De voorstellen zijn niet allesomvattend maar daarom niet minder relevant, aldus Beweging.net. Het stadsbestuur moet ingaan tegen uitsluiting en discriminatie en van Antwerpen een plaats maken waar het goed leven is voor iedereen.

Antwerpen groeiende stad

Dat zien we terug in het aantal inwoners, dat steeds toeneemt. Dat zien we in de groeiende groep kinderen en ouderen. Dat zien we in de haven, waar de economische activiteit nog steeds toeneemt. Dat zien we ook in de diversiteit. We moeten zorg dragen voor onze groeiende stad en haar inwoners. Om met een groeiende groep mensen goed samen te leven, is het ook belangrijk dat Antwerpenaren naar elkaar toe groeien. Dat gaat niet vanzelf. Je moet als stad investeren om dat groeiproces duurzaam, sociaal en rechtvaardig te laten verlopen.

Iedereen Burgemeester

De ideeën komen niet uit het niets: ze zijn het resultaat van een breed participatief proces, waarin vrijwilligers, partnerorganisaties en alle andere bondgenoten samen nadachten over deze stad. Het is onze grote beweging met een brede kijk op de samenleving die ervoor heeft gezorgd dat we niet vertrekken vanuit één specifieke invalshoek. Wel kijken we naar de samenleving met al haar aspecten.

Klaar en Duidelijk

We presenteren 30 aanbevelingen. Allesomvattend? Zeker niet. Relevant? Des te meer. Ze bieden een heldere visie op de samenleving. Antwerpen zet in op een sociaal rechtvaardig en duurzaam beleid. Zo groeit onze stad naar een plaats waar het goed leven is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, origine, geaardheid, geloofsovertuiging. 

De 5 thema's zijn : Iedereen telt mee in't stad, Buurten in't stad, Onder dak in 't stad, Mobiel in 't stad en Aan de slag in 't stad.

Beweging.net wil inzetten op armoedebestrijding, buurtwerking, sociale woningen, minder autoverkeer en meer ruimte voor laaggekwalificeerde jobs. meer info op www.beweging.net/antwerpen 

 

 

 

 

 

Aan de slag in ’t stad

Werk is een belangrijke voorwaarde om uit de armoede te geraken. Maar vandaag zijn er in Antwerpen te weinig aangepaste jobs voor wie hier woont. Tegelijkertijd zien we wel dat er vele vacatures zijn. Daarom wil beweging.net meer ruimte voor laaggekwalificeerde jobs. De stad kan jobcreatie stimuleren in de sociale economie en de maakindustrie. Ook in de brede zorgsector ligt nog een grote kans voor vele werkzoekenden.