Nieuws

Bewoners vragen in open brief onmiddellijke sanering van Kleiputten in Terhagen

De buurtbewoners en de actiegroep 'Red onze Kleiputten' vragen in een open brief de onmiddellijke sanering van het asbeststort in de Kleiputten van Terhagen.

Hieronder de tekst van de open brief :

Als bewoners uit de omgeving van de Kleiputten Terhagen zijn wij zeer ongerust omtrent het steeds langer uitstellen van de sanering van het asbeststort van 4,5ha in onze buurt (Kleiputten Terhagen, kant Boom, naast de Bosstraat). 

Bij onderzoek door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) in 2010 werd vastgesteld dat delen van het asbeststort dagzomen.

Asbestvezels kunnen dodelijk zijn bij inademing, maar er werd niets ondernomen.

In 2015 werd na 'grondig' onderzoek in een lijvig rapport (Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek - OBBO) geconcludeerd dat het asbeststort met urgentieklasse 1 moet gesaneerd worden. In de stalen werden ook ongebonden asbestvezels gevonden, die gemakkelijk met de wind meegenomen kunnen worden. Een 50cm dikke afdekking van de werfweg er naartoe werd hersteld, als 'voorzorgsmaatregel' maar degelijk afgedekt en gesaneerd werd het stort nog steeds niet! 

Op woensdag 13 maart 2019 werd in de technische ruimte van de Gemeente Rumst (Terhagen) een voorstelling gegeven van de plannen met de Kleiputten Terhagen. In de timing zien we dat het asbeststort ten vroegste pas in 2021 zal aangepakt worden. Dat betekent dat we zeker nog twee jaar  met een groot tot zeer groot risico (vooral bij droog en winderig weer) moeten leven. 

Gezien het grote gevaar voor de buurtbewoners ("DAEB = Duidelijke Aanwijzing voor een Ernstige Bedreiging", lezen we in het OBBO) vragen wij om ONMIDDELLIJK te starten met de sanering van het asbeststort, los van de 'sanering' van het huisvuilstort en de plannen voor verondieping van de Kleiputten Terhagen! 

De buurtbewoners en Actiegroep  'Red onze Kleiputten'.

(einde open Brief)

Bekijk ook :  Sanering kleiputten blijft voor onvrede zorgen