Gezondheid

Bijna 1 zorgverlener op 4 draagt te weinig beschermingsmateriaal

Hoewel de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor COVID-19-patiënten over voldoende beschermingsmateriaal beschikt, wordt dat materiaal niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen. "We ontdekten dat 23 procent van de zorgverleners te weinig en 56 procent te veel beschermingsmateriaal gebruikte, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen."

De resultaten komen uit een vervolgstudie van de UAntwerpen, in samenwerking met twee onderzoekers van de UC Louvain en de ULB. Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de huidige noden van zorgverleners in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg in het kader van COVID-19. In de maand juni namen 1.376 zorgverleners deel.

"We zien een positieve evolutie in vergelijking met de resultaten van mei en kunnen besluiten dat de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor COVID-19 patiënten, over voldoende beschermingsmateriaal beschikt", aldus onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). "Onze resultaten tonen aan dat ook de tekorten in verzorgingsmateriaal in alle sectoren lijken af te nemen."

Uit de resultaten blijkt wel dat niet alle zorgverleners het beschermingsmateriaal correct gebruiken. In twee casussen moesten deelnemers aangeven welk beschermingsmateriaal ze zouden gebruiken bij de zorg voor een COVID-19-patiënt. Daarbij gebruikte 23 procent te weinig en 56 te veel materiaal, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen. Ook opvallend is dat 11 procent aangaf niet te weten welk materiaal ze moesten gebruiken. "Een verontrustend resultaat aangezien we enkel zorgverleners die de voorgaande zeven dagen gezorgd hadden voor COVID-patiënten deze vraag hadden voorgelegd", vertelt Haegdorens.

"We vermoeden dat er meer aandacht nodig is voor de correcte scholing van zorgverleners in het omgaan met COVID-besmette patiënten."

 

Foto Belga