Gezondheid

Bloed geven in de Handelsbeurs

embed
Antwerpse studenten, kom uit jullie kot om bloed te geven. Die oproep doet het Rode Kruis. Volgende week woensdag doet het een extra bloedinzameling.