Politiek

Boechout dient motie in tegen bouw van nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk

De gemeenteraad van Boechout heeft een motie gestemd tegen de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven door ISVAG op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Via die motie vraagt ze aan de bevoegde minister van Omgeving om eerst een vergelijkend onderzoek te doen naar een alternatieve locatie, zoals de haven van Antwerpen dat een duurzamere oplossing zou zijn. 

Boechout is via intercommunale IGEAN vennoot van ISVAG, de intercommunale die de afvalverbrandingsoven beheert waar onder meer het afval uit de gemeente wordt verwerkt. Toch steunt het gemeentebestuur de bouw van een nieuwe oven op de Boomsesteenweg in Wilrijk niet. Schepen Kris Swaegers: “De capaciteit van die oven zal met een uitbreiding tot 190.000 ton afval per jaar veel hoger liggen dan de huidige, wat in strijd is met de Vlaamse en lokale doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen. Om de oven rendabel te houden, zou er afval van verder weg naar Wilrijk gebracht worden met meer vuilniswagens, meer verplaatsingen én dus meer vervuiling op de weg tot gevolg. Bovendien is de bouw van een afvalverbrandingsoven in de buurt van woonwijken niet meer van deze tijd.

Uit een marktbevraging van de stad Antwerpen zijn er alternatieve locaties voor de bouw van een oven. “Zo is de haven van Antwerpen als een realistische locatie naar voren gekomen”, stelt Kris Swaegers. “Die locatie is volgens het Vlaams Energieagentschap ideaal op het vlak van energie-efficiëntie. Bovendien kan de restwarmte daar gebruikt worden voor energielevering aan bedrijven en woningen. Zo kan er bovendien tot maar liefst 58.000 ton minder CO2 worden uitgestoten en draagt de locatie in de haven bij aan de uitbouw van de circulaire economie.Tot slot is een alternatieve installatie in de haven tot wel 3,8 miljoen euro per jaar goedkoper voor alle ISVAG-vennoten samen.

Boechout heeft daarom op de gemeenteraad een motie gestemd die ze aan de bevoegde minister van Omgeving zal bezorgen. Daarin stelt de gemeente dat ze de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk niet steunt. “Bovendien keurt ze geen nieuwe machtiging voor leningen voor de bouw goed, wanneer zou blijken dat de kosten voor de gemeente en dus de belastingbetalers te hoog worden, terwijl er goedkopere en duurzamere alternatieven zijn”, zegt Swaegers.

 

In de loop van 2022 moeten alle vennoten beslissen of ze het contract met ISVAG verlengen. “De gemeente vraagt - voor ze ingaat op een eventuele verlenging - om eerst een vergelijkend onderzoek te voeren naar verschillende beheersvormen, zoals een samenwerking met private partners die een uitbating van een installatie in de Antwerpse haven mogelijk maken. Zo kan de bouw van een nieuwe oven een mogelijkheid zijn om te zoeken naar duurzamere oplossingen voor onze afvalverwerking.”